Zpět na hlavní stranu
Výhody právního zasoupení
Přesvědčivým měřítkem kvality naší práce je samozřejmě

spokojenost klientů. Advokát je však v tomto ohledu vázán

mlčenlivostí, a tak Vám na této stránce nabízíme alespoň

odkaz na stránky některých klientů, kteří nám poskytli

laskavý souhlas:

    LYBAR                 INTERMARKET

    MISSIVA              URMET DOMUS


            Mírové náměstí 34     400 01 Ústí nad Labem     Tel.: 475 221 311 - 12     Fax: 475 221 313
Kontakt
Reference
Advokární tarif
Právní informace