Zpět na hlavní stranu
Výhody právního zasoupení ... aneb proč jít za kovářem?

Či radši za advokátem?  Získáte právní služby na odborné

úrovni s profesionálním přístupem k problému samému

i k jeho řešení. Za svou práci ručí advokát neomezeně

celým svým majetkem a pro případ, že způsobí škodu je

pojištěn. V rámci uplatnění nákladů soudního řízení lze

žádat také zaplacení nákladů vynaložených na právní

zastoupení.

            Mírové náměstí 34     400 01 Ústí nad Labem     Tel.: 475 221 311 - 12     Fax: 475 221 313
Kontakt
Reference
Advokární tarif
Právní informace