Výhody právního zasoupení << zpět

Svým klientům samozřejmě poskytujeme pomoc také v

občanských a rodinných věcech.

Kromě vlastního výkonu advokacie zastávám funkce

likvidátora a správce konkursní podstaty.

Děkuji za Váš zájem projevený návštěvou těchto stránek,

případně také za Vaší důvěru vloženou svou volbou do

naší kanceláře.

Mrg. Petr Saska, advokát

            Mírové náměstí 34     400 00 Ústí nad Labem     Tel.: 475 221 311 - 12     Fax: 475 221 313
Kontakt
Reference
Advokární tarif
Právní informace