Výhody právního zasoupení Vítejte na stránkách mé advokátní kanceláře.

Já a moji kolegové jsme tu, abychom Vám pomohli řešit

právně složité profesní problémy a životní situace.

Kancelář je zaměřena především na právní problematiku

spojenou s podnikáním v celé jeho šíři od práva firemního

a obchodního přes pracovní vztahy, správní a daňová

řízení až po obhajobu v trestních věcech, řešení

majetkových vztahů a správu majetku. ....pokračování >>

            Mírové náměstí 34     400 01 Ústí nad Labem     Tel.: 475 221 311 - 12     Fax: 475 221 313
Kontakt
Reference
Advokární tarif
Právní informace